Partner van het ecosysteem op de T2-campus

Op donderdag 7 februari werd op de T2- campus in Genk het ecosysteem gelanceerd. Dit systeem bestaat uit 55 bedrijven die zich samen met de T2-campus willen engageren om techniek, talent en opleiding dichter bij mekaar te brengen. En daar draagt De Witte Communicatie graag zijn steentje aan bij.

Het nieuwe ecosysteem moet op tal van manieren de koppeling tussen het bedrijfsleven en de T2-campus versterken. Door een open dialoog kan er ingespeeld worden op de technische profielen en talenten die er nodig zijn op de arbeidsmarkt. Een wisselwerking zorgt ervoor dat steeds de juiste leermaterialen voorhanden zijn. Een bedrijf kan daarnaast ook bedrijfsbezoeken, stages of het begeleiden van eindproeven aanbieden. Workshops, seminaries en evenementen maken het ecosysteem vervolgens compleet.

Vanaf september starten de eerste opleidingen op de T2-campus en later in het najaar starten ook wij met onze eerste lessenreeks. Die kadert nog steeds in het Digitaal Atelier van Google waar we (toekomstige) ondernemers leren om alle facetten van online communicatie in te zetten voor zichzelf of hun bedrijf.

Partner van het ecosysteem op de T2-campus
Partner
Silentis