Aanbesteding De Bosgroep afgerond

In januari 2015 kregen we de opdracht om het visierapport van de Bosgroep aan de hand van ledeninterviews vorm te geven en uit te werken. Eenmaal de inhoud met hulp van onze redactie gefinaliseerd was, werd het verslag onder de titel “Naar weerbare bossen in 2050 dankzij multifunctioneel bosbeheer” in een kleurig jasje gestoken. Zo werd het visierapport geen droge kost, maar een licht verteerbaar verslag dat door alle stakeholders gelezen kan worden.

Nadien werd het verslag in een keurige powerpointpresentatie gegoten zodat de Bosgroep hun visie ook aan anderen op een overzichtelijke wijze kan presenteren. Ook de drie bosfuncties die de Bosgroep de komende jaren wil toekennen aan alle bossen onder hun beheer, kregen een symbool/label van onze grafici mee.

In de komende weken vertrekt nog een persrelease die belanghebbende partijen en media op de hoogte zullen stellen van het nieuwe visierapport en de gevolgen daarvan op de werking van de Bosgroep.