Eerste hulp bij GDPR

Op 25 mei 2018 gaat de General Data Protection Regulation (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe Europese privacyverordering zal de bestaande privacywetgeving vervangen die niet meer aansluit bij het huidige digitale tijdperk. Bescherming van de gegevens van Europese burgers wordt hierbij topprioriteit.

Alle bedrijven die persoonsgegevens verzamelen (alle informatie waarmee iemand geïdentificeerd kan worden zoals naam, adres, telefoonnummer, foto, cookie…) moeten vanaf 25 mei 2018 voldoen aan de nieuwe regels van de GDPR. En die brengen best wel wat veranderingen met zich mee…

  • Burgers moeten hun expliciete toestemming geven zodat bedrijven hun persoonlijke gegevens kunnen gebruiken;
  • bedrijven moeten burgers op een begrijpelijke manier informeren over de wijze waarop data verzameld en verwerkt worden;
  • elke burger heeft het recht om vergeten te worden: persoonsgegevens moeten gewist kunnen worden op aanvraag, ook als deze al gedeeld zijn met derde partijen;
  • een datalek moet in principe binnen de 72 uur gemeld worden, behalve in bepaalde uitzonderlijke gevallen;
  • sommige bedrijven zullen een data protection officer moeten aanstellen en een specifiek register moeten bijhouden.

Bedrijven die de nieuwe richtlijnen niet naleven, mogen zich aan zware boetes verwachten. 

Zet nu al je eerste stappen richting GDPR

Al onze klanten verzamelen dagelijks actief persoonsgegevens voor lead generation of andere doeleinden, waardoor hun website in de toekomst aan de voorwaarden van de GDPR zal moeten voldoen. In samenwerking met advocaat Wim Wijsmans van Van Gompel Advocaten, gespecialiseerd in de privacywetgeving, geven we je 3 manieren om, naargelang de noodzaak in jouw bedrijfssituatie, je beleid in overeenstemming te brengen met de nieuwe wetgeving.

1. Correcte privacy policy (absolute minimum)

De Witte Communicatie bezorgt je een standaard privacy policy voor jouw website. Dit document moet slechts beperkt aangepast en gepersonaliseerd worden en is dan onmiddellijk bruikbaar in jouw website. 

2. Uitwerking 'to do list' in samenwerking met Van Gompel Advocaten

Wim Wijsmans komt vrijblijvend in een eerste gesprek de draagwijdte van de nieuwe GDPR-regels uitleggen. Wil je graag weten hoe je de GDPR moet implementeren in jouw bedrijf, dan wordt op het einde van het onderhoud een vragenlijst overhandigd. Op basis hiervan werkt Wim een 'to do list' uit met specifiek te ondernemen acties die zullen leiden tot GDPR-conformiteit op maat van jouw bedrijf. 

3. Ondersteuning bij juridische implementatie 'to do list'

Indien gewenst, kan je voor de verdere implementatie en uitwerking van de opgestelde 'to do list' ook beroep doen op Van Gompel Advocaten. Dit zal steeds gebeuren in nauw overleg, waarbij o.m. contracten met leveranciers, contracten met klanten en de bestaande bedrijfspolicies onder de loep zullen worden genomen. 


Interesse om jouwprivacy beleid nader te bekijken en samen met ons of Van Gompel Advocaten de volgende stappen te zetten? Neem dan contact met ons op en we bekijken dit graag verder.